Privacy Policy

We willen je graag informeren over hoe we met je privacy omgaan. We houden ons daarbij aan de AVG-wetgeving. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat we ze fatsoenlijk gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe deze gebruikt worden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dynamic Activities kan je persoonsgegevens verwerken, als je gebruik maakt van de diensten van Dynamic Activities , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CKV-DynamicActivities.nl hebt verstrekt. Dynamic Activities kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Dynamic Activities gegevens nodig heeft

Dynamic Activities verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Dynamic Activities je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Concreet verwerkt Dynamic Activities je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang Dynamic Activities gegevens bewaart

Dynamic Activities bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Dynamic Activities verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Dynamic Activities blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dynamic Activities gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dynamic Activities worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder een geanonimiseerde IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dynamic Activities gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Dynamic Activities maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Dynamic Activities heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en de informatie die wordt verzameld, middels cookies, wordt geanonimiseerd en is dus niet terug te leiden naar jou als individu.

Je kunt een Google browserextentie installeren om te voorkomen dat je bij onze en andere websites met Analytics wordt gevolgd.

Nieuwsbrief

YouTube

Via onze website kan een cookie worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “YouTube-dienst”. Dynamic Activities gebruikt deze dienst om je video’s te tonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Dynamic Activities heeft hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dynamic Activities en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dynamicactivities.nl.

Beveiligen

Dynamic Activities neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website CLV-DynamicActivities.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@dynamicactivities.nl.

www.ckv-dynamicactivities.nl is een website van Dynamic Activities. Dynamic Activities is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Hoogstraat 35a, 3011 PE Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61588296
Telefoon: 010 – 84 89 619
E-mailadres: info@dynamicactivities.nl